Grigore Popescu
este directorul general al Institutului pentru Tehnica de Calcul din Bucuresti,
membru IEEE, membru fondator ANIS